คาถากันสุนัข

นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ อิสวาสุ อุอะมะ

ใช้ท่องแล้วเป่าเบาๆ เวลาเจอสุนัขดุ